Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

1 items tagged "Prywatny detektyw Polska"

Wyników 1 - 1 z 1

Oferta dla Firm

  Oferta skierowana do klientow biznesowych.


Przykładowe najczęstsze zlecenia:

 • Uzyskiwanie informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach:

  Sprawdzenie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników iich życiorysów, sprawdzanie wiarygodności partnerów biznesowych zarówno teraźniejszych jak i przyszłych, sprawdzanie stanu prawnego ruchomości i nieruchomości, sprawdzanie pracowników i kontrahentów pod kątem podatności na przekupstwo, sprawdzenie wiarygodności świadków i prawdziwości ich zeznań, sprawdzanie sposobu wykorzystania zwolnień lekarskich, sprawdzenie przestrzegania klauzul konkurencyjnych.

 • Zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych:

  Ocena wiarygodności kontrahenta, ocena wypłacalności kontrahenta, weryfikacja dokumentów dostarczonych przez kontrahenta, analiza powiązań osobistych pomiędzy członkami zarządów lub wspólnikami firm, analiza powiązań kapitałowych pomiędzy firmami.

 • Zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych.

 • Wykrywanie nieuczciwej konkurencji.

 • Wykrywanie kanałów ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową,

 • Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się

  Poszukiwanie dłużników, poszukiwanie przestępców ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

 • Poszukiwanie mienia:

  Poszukiwanie ukrytego majątku dłużników do celów postępowań egzekucyjnych, poszukiwanie i odzyskiwanie mienia utraconego
  w wyniku kradzieży lub innego przestępstwa.

 • Wykrywanie różnego rodzaju podsłuchów i kamer.
  Dzięki naszym wykrywaczom jesteśmy w stanie znaleźć nawet bardzo małe urządzenia szpiegowskie.

 • Zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach
  o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne.,

 • Prowadzenia kompleksowych śledztw w zakresie przestępstw dokonanych na szkodę firm  lub na szkodę osób prywatnych.

Powyżej widnieją tylko przykładowe czynności z jakimi najczęściej zwracają się do prywatnych detektywów klienci.

 

Katalog usług nie jest zamknięty.

 Powered by EasyTagCloud v2.6